cumhurbaşkanı seçimi dota experts forum
 • alevilik ne demek
 • manyat ne demek
 • oramiral ne demek
 • ithalat ne demek
 • kalyon ne demek
 • hara ne demek
 • diyanet ne demek
 • kronik ne demek
 • ültimatom ne demek
 • kasket ne demek
 • cembiye ne demek
 • sarmal ne demek
 • palaska ne demek
 • saik ne demek
 • mahsusen ne demek
 • yağlı güreş ne demek
 • furgon ne demek
 • laboratuvar ne demek
 • istirahat ne demek
 • paranoit ne demek
 • falsolu ne demek
 • uslu ne demek
 • mahlukat ne demek
 • sağduyu ne demek
 • neoplazma ne demek
 • cazbant ne demek
 • oda ne demek
 • eko ne demek
 • zum ne demek
 • celp ne demek
 • rezene ne demek
 • debdebe ne demek
 • satir ne demek
 • çakaloz ne demek
 • nalbant ne demek
 • ekseri ne demek
 • cenah ne demek
 • laçka ne demek
 • adil ne demek
 • fezleke ne demek
 • majör ne demek
 • kaknem ne demek
 • kandil ne demek
 • rezonans ne demek
 • sanidin ne demek
 • abdest ne demek
 • gliserin ne demek
 • nekroloji ne demek
 • emek ne demek
 • kanata ne demek
 • tahriş ne demek
 • üslup ne demek
 • uyarma ne demek
 • efsanevi ne demek
 • flebit ne demek
 • navigasyon ne demek
 • garantör ne demek
 • optimizm ne demek
 • makrama ne demek
 • tahrif ne demek
 • cömert ne demek
 • takti ne demek
 • vulva ne demek
 • tabure ne demek
 • paprika ne demek
 • dede ne demek
 • zephiye ne demek
 • epidemiyoloji ne demek
 • biyografi ne demek
 • fonda ne demek
 • ucube ne demek
 • yitme ne demek
 • taban ne demek
 • kadirşinas ne demek
 • cani ne demek
 • zikrolunmak ne demek
 • yalak ne demek
 • hakperest ne demek
 • orfoz ne demek
 • nağme ne demek
 • realite ne demek
 • onur ne demek
 • talasemi ne demek
 • daylak ne demek
 • daltonizm ne demek
 • üstüpü ne demek
 • malik ne demek
 • Kelimemiz
  formül
  formül Ne Demek?

  Genel bir olguyu, bir kuralı veya ilkeyi açıklayan simgeler takımı. - isim

  Bir belgenin yazılacağı biçimi ve ona özgü olan deyimi gösteren örnek.

  Kalıplaşmış, basmakalıp anlatım.

  Çıkar yol, tutulan yol, yöntem.

  Bir veya birçok niceliğe bağlı bulunan bir niceliğin hesaplanmasına yarayan matematiksel anlatım. - matematik

  Bir ilacın hazırlanmasında bir sonucun elde edilmesinde izlenecek işlemlerin çeşitli sayılar ve semboller kullanılarak ifade edildiği özgün kavram. - kimya

  Birleşik bir cismin birleşimine giren maddeleri ve bunların o birleşik maddedeki oranlarını gösteren kısaltma takımı. - kimya

   
  Cümle İçerisinde Kullanım Örneği

  Cevap formülü son derece basit idi.

  F. R. Atay

  Her yerde yapılabilen bir şey yalnız formülleri, şekilleri değişir.

  A. Gündüz

  Karbonmonoksit CO formülüyle gösterilir.

  Anlamlarda ve örnek cümlelerde
  mavi renkli kelimelere
  tıklayarak o kelimelerin anlamlarını da öğrenebilirsiniz.
  formül Sözcüğünün İngilizce Anlamı Nedir?
  formül Sözcüğünün Fransızca Anlamı Nedir?
  formül Sözcüğünün Almanca Anlamı Nedir?
  formül Sözcüğünün Arapça Anlamı Nedir?
  formül Sözcüğünün İspanyolca Anlamı Nedir?
  formül Sözcüğünün İtalyanca Anlamı Nedir?
  formül Sözcüğünün Rusça Anlamı Nedir?
   
  i vs you mutluluğun resmi